MC: Sergio Garau
Vincitore: Simone Savogin
Ospite: Bohdan Piasecki